Polityka prywatności online

Ochrona prywatnych informacji użytkowników jest naszym priorytetem. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy strony preservethelatinmass.org. Preserve the Latin Mass (?PTLM?) reguluje zasady gromadzenia i wykorzystywania danych. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, o ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie odniesienia do Preserve the Latin Mass oznaczają preservethelatinmass.org. Preserve the Latin Mass jest organizacją non-profit 501(c)3. Korzystając z witryny Preserve the Latin Mass, użytkownik wyraża zgodę na praktyki dotyczące danych osobowych opisane w niniejszym oświadczeniu.

Gromadzenie Państwa danych osobowych

Jeśli zdecydujesz się skontaktować z Preserve the Latin Mass, podpisać list otwarty do papieża Franciszka lub dołączyć do społeczności, PTLM może zbierać dane osobowe, takie jak:

  • Nazwa
  • Adres e-mail
  • Adres
  • Numer telefonu

Jeśli dokonujesz darowizny, zbieramy informacje dotyczące rachunku i karty kredytowej. Informacje te są wykorzystywane do sfinalizowania darowizny.

Informacje o Państwa sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu mogą być automatycznie zbierane przez PTLM za pomocą Google Analytics. Informacje te mogą obejmować: Państwa adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i adresy stron, z których nastąpiło przekierowanie. Informacje te są wykorzystywane do funkcjonowania naszej strony internetowej, do utrzymania jakości naszych stron internetowych oraz do sporządzania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych PTLM.

PTLM zachęca do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności stron internetowych, do których link został wybrany z PTLM, aby zrozumieć, w jaki sposób te strony internetowe zbierają, wykorzystują i udostępniają informacje. PTLM nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia o prywatności lub inne treści na stronach internetowych poza stronami PTLM.

Wykorzystanie Państwa danych osobowych

Preserve the Latin Mass gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu obsługi strony internetowej i świadczenia zamówionych usług.

PTLM może również wykorzystywać Państwa dane osobowe do informowania Państwa o nowych inicjatywach lub programach dostępnych w PTLM lub u jej współpracowników. PTLM może również kontaktować się z Państwem za pośrednictwem ankiet w celu przeprowadzenia badań dotyczących Państwa opinii o naszej misji lub o potencjalnych nowych inicjatywach, które mogą być oferowane.

Preserve the Latin Mass nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi swoich list klientów osobom trzecim.

Preserve the Latin Mass może udostępniać dane zaufanym partnerom w celu przeprowadzania analiz statystycznych, wysyłania wiadomości e-mail lub poczty, zapewnienia obsługi klienta lub organizacji dostaw. Wszystkie te strony trzecie nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych w inny sposób niż w celu świadczenia usług na rzecz PTLM i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

PTLM może śledzić strony internetowe i strony, które odwiedzają nasi użytkownicy w ramach PTLM, w celu ustalenia, które oferty i treści PTLM są najbardziej popularne. Dane te są wykorzystywane do dostarczania dostosowanych treści w ramach PTLM do zwolenników, których zachowanie wskazuje, że są zainteresowani określonym obszarem tematycznym lub ofertą.

PTLM ujawni Państwa dane osobowe, bez uprzedzenia, tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do: (a) podporządkowania się edyktom prawa lub podporządkowania się procesom prawnym serwowanym PTLM lub jej stronie internetowej; (b) ochrony i obrony praw lub własności PTLM; oraz, (c) działania w nadzwyczajnych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników PTLM, lub społeczeństwa.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Preserve the Latin Mass zabezpiecza Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. PTLM stosuje w tym celu następujące metody:

Protokół SSL (oznaczany przez użycie https)

COMODO lub Let?s Encrypt (certyfikaty), Authorize.Net (transakcje kartami kredytowymi), lub Stripe.com (transakcje kartami kredytowymi)

Gdy dane osobowe (takie jak numer karty kredytowej) są przekazywane do innych witryn internetowych, są one chronione poprzez zastosowanie szyfrowania, takiego jak protokół Secure Sockets Layer (SSL), i są udostępniane wymienionym powyżej procesorom zgodnym ze standardem PCI.

Dzieci poniżej trzynastego roku życia

Preserve the Latin Mass nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia. Osoby poniżej trzynastego roku życia muszą poprosić rodzica lub opiekuna o pozwolenie na korzystanie z tej strony.

Rezygnacja z subskrypcji i rezygnacja z subskrypcji

Szanujemy prywatność użytkowników i dajemy im możliwość rezygnacji z otrzymywania powiadomień o określonych informacjach. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania jakiejkolwiek lub wszystkich informacji od Preserve the Latin Mass kontaktując się z nami tutaj:

Strona internetowa: preservethelatinmass.org

E-mail: info@preservethelatinmass.org

Zmiany w niniejszym oświadczeniu

Preserve the Latin Mass będzie od czasu do czasu aktualizować niniejsze Oświadczenie o prywatności, aby uwzględnić opinie organizacji i sympatyków. PTLM zachęca do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, aby być na bieżąco z tym, jak PTLM chroni Państwa informacje.

Dane kontaktowe

Preserve the Latin Mass z zadowoleniem przyjmuje pytania i komentarze dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli uważają Państwo, że PTLM nie przestrzega niniejszego oświadczenia, prosimy o kontakt z PTLM pod adresem:

Preserve the Latin Mass, Inc.

7618 County Road P32

Fort Calhoun, NE 68023

Adres e-mail:

info@preservethelatinmass.org

Obowiązuje od 15 lutego 2022 r.

pl_PLPL