Światowa modlitwa o zachowanie Mszy łacińskiej

Pilny apel do wiernych katolickich na całym świecie 

Prosimy o odmawianie codziennej modlitwy lub wykonanie aktu pokuty każdego dnia Wielkiego Postu w intencji zachowania starożytnej łacińskiej Mszy Świętej! Minimum jedna Ave każdego dnia, ale zachęcamy do większej ilości! Połączmy się w unisono na całym świecie i zachwyćmy Niebo dźwiękiem starożytnej i potężnej modlitwy w języku uniwersalnym. 

Intencja: Aby papieże: święty Jan Paweł II, święty Jan XXIII i Benedykt XVI wstawiali się za nami i błagali Boga, aby obecni przywódcy Kościoła nie dopuścili do dalszego tłumienia Mszy łacińskiej.

Modlitwa: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Aby usłyszeć Ave Maria i inne proponowane modlitwy w języku łacińskim, kliknij tutaj.

The Pledge: Zastaw swoją modlitwę lub pokutę i zdecyduj się na otrzymywanie codziennych przypomnień przez cały Wielki Post

Co to jest Ruch Zachowania Mszy Łacińskiej

Tradycyjna liturgia karmiła wielu świętych na przestrzeni wieków i nadal buduje coraz większą liczbę dusz w całym dzisiejszym Kościele katolickim. Katolicy z różnych środowisk cenią i doceniają tę Mszę, a wielu niekatolików jest zainspirowanych jej pięknem i majestatem. 

Ta msza jest integralną częścią naszego wspólnego dziedzictwa i musi być zachowana.

Widzimy, że ostateczne zakazanie lub poważne ograniczenie tradycyjnej łacińskiej Mszy i sakramentów jest stratą nie tylko dla wielu katolików, którzy regularnie wznoszą swoje serca do Boga w tej formie kultu, ale dla wszystkich katolików i dla ludzkości w ogóle.

Dowiedzieć się, jak tłumienie szkodzi wiernym katolikom, kliknij tutaj.

Preserve the Latin Mass, Una Voce International i inni, apelują do wszystkich katolików dobrej woli, aby w okresie Wielkiego Postu ofiarowali modlitwy i pokuty, szczególnie w intencji : twolnością tradycyjnej Mszy Świętej.

Cierpiący Wierny Seria wideo: Część 1

Gabby dzieli się tym, jak uczestnictwo we Mszy łacińskiej głęboko zmieniło jej życie. Omawia szkody wyrządzone przez kardynała DiNardo w ograniczeniu Mszy łacińskiej w Archidiecezji Galveston-Houston (Teksas, USA).

Dziękujemy Gabby za odwagę podjęcia działań w naszej walce o zachowanie Mszy łacińskiej.

Podstawowe modlitwy w języku łacińskim

Pater Noster

Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.

Posłuchaj "Pater Noster

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Posłuchaj Ave Maria

Gloria Patri

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Posłuchaj Gloria Patri

Signum Crucis

In nomine Patris, et Filii,
et Spiritus Sancti.
Amen.

Posłuchaj "Signum Crucis

Dowiedz się więcej o mszy łacińskiej

Pomóż wesprzeć ten rosnący światowy ruch

W Preserve The Latin Mass, Inc. dopiero zaczynamy. Oprócz naszych wysiłków mających na celu edukację i wpływ poprzez list otwarty, pragniemy zaapelować do wszystkich katolików dobrej woli o ofiarowanie modlitw i pokuty w okresie Wielkiego Postu, szczególnie w intencji: wolności Tradycyjnej Mszy. Naszym celem jest również rozbudowa tej strony, aby zawierała pomocne i zajmujące treści dotyczące Mszy łacińskiej.

Planujemy również wykorzystać tę stronę do upewnić się, że nasze głosy są słyszane przez biskupów. My, ludzie świeccy, możemy zabrać głos. Ale potrzebujemy, aby nasi biskupi zaczęli działać. Prosimy o rozważenie możliwości przekazania darowizny i zostania ambasadorem aby pomóc nam w rozwoju tego ruchu.

O programie Zachowaj łacinę

  • Jesteśmy zaskoczeni i zasmuceni wydaniem tego dokumentu Traditionis Custodes przez papieża Franciszka, a jeszcze bardziej przez niedawną odpowiedź watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego. Trudno jest pogodzić te działania z zobowiązaniami i obietnicami składanymi przez poprzedników papieża Franciszka, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.
  • Pragniemy trwać w harmonii z Ojcem Świętym, Papieżem Franciszkiem, a jednocześnie duchowo korzystać z łaskawości Papieża Benedykta XVI, który poprzez swoje motu proprio zachęcał wszystkich kapłanów Rytu Rzymskiego, którzy pragnęli odprawiać tradycyjną łacińską Mszę i sakramenty, Summorum Pontificum.
  • Łacińska Msza nie tylko nie odrzuciła katolików, ale pomogła wielu z nich myśleć umysłem Kościoła, uznając Vaticanum II za prawdziwy sobór ekumeniczny, a liturgię papieża Pawła VI za prawdziwą re-prezentację Ofiary Jezusa Chrystusa.
  • Szeroka i hojna akceptacja usus antiquiorObrzędy tradycyjne przyniosły uzdrowienie w Kościele, które pozwoliło wielu katolikom zbliżyć się do Chrystusa i do serca ich Matki, Kościoła. Jest to szczególnie pomocne w pojednaniu tych, którzy w przeszłości czuli się opuszczeni przez swoich pasterzy. 
  • Jesteśmy również zasmuceni myślą o możliwej utracie piękna Tradycyjnej Liturgii, która sięga ponad piętnastu stuleci wstecz i od wieków inspiruje wielkie dzieła sztuki, literatury, muzyki, poezji i architektury.

Złóż zobowiązanie do zachowania Mszy łacińskiej

pl_PLPL