PETYCJA Z 1971 R. WYBITNYCH PISARZY, UCZONYCH, ARTYSTÓW I HISTORYKÓW MIESZKAJĄCYCH W ANGLII O ZACHOWANIE TRADYCYJNEJ MSZY ŁACIŃSKIEJ

Gdyby jakiś bezsensowny dekret nakazywał całkowite lub częściowe zniszczenie bazylik czy katedr, to oczywiście ludzie wykształceni - niezależnie od ich osobistych przekonań - podnieśliby się w buncie
horror, aby przeciwstawić się takiej możliwości.


Faktem jest, że bazyliki i katedry zostały zbudowane po to, by celebrować obrzęd, który jeszcze kilka miesięcy temu stanowił żywą tradycję. Mowa tu o Mszy św. rzymskokatolickiej. Tymczasem, według najnowszych informacji z Rzymu, istnieje plan zatarcia tej Mszy do końca bieżącego roku.


Jednym z aksjomatów współczesnej publicystyki, zarówno religijnej, jak i świeckiej, jest to, że współczesny człowiek w ogóle, a intelektualiści w szczególności, stali się nietolerancyjni wobec wszelkich form tradycji i pragną
stłumić je i na ich miejsce wstawić coś innego.

Jednak, podobnie jak wiele innych twierdzeń naszych maszyn reklamowych, aksjomat ten jest fałszywy. Dziś, podobnie jak w dawnych czasach, ludzie wykształceni są w awangardzie, jeśli chodzi o uznanie wartości tradycji, i
są pierwszymi, którzy podnoszą alarm w przypadku zagrożenia.

Nie rozpatrujemy w tym momencie doświadczenia religijnego czy duchowego milionów ludzi. Obrzęd, o którym mowa, w swoim wspaniałym łacińskim tekście, stał się również inspiracją dla wielu bezcennych osiągnięć w sztuce - nie tylko dzieł mistycznych, ale także dzieł poetów, filozofów, muzyków, architektów, malarzy i rzeźbiarzy we wszystkich dziedzinach sztuki.
krajów i epok. Należy więc zarówno do kultury powszechnej, jak i do kościelnych i formalnych chrześcijan.

W cywilizacji materialistycznej i technokratycznej, która coraz bardziej zagraża życiu umysłu i ducha w jego pierwotnym wyrazie twórczym - słowie - wydaje się szczególnie nieludzkie pozbawianie człowieka form słownych w jednym z ich najwspanialszych przejawów.

Sygnatariusze tego apelu, który jest całkowicie ekumeniczny i niepolityczny, pochodzą ze wszystkich dziedzin współczesnej kultury w Europie i poza nią. Pragną oni zwrócić uwagę Stolicy Apostolskiej na straszliwą odpowiedzialność, jaką poniosłaby w historii ludzkiego ducha, gdyby odmówiła zgody na przetrwanie Mszy tradycyjnej, nawet jeśli to przetrwanie odbywało się obok innych form liturgicznych.

Podpisano,

 • Harold Acton
 • Vladimir Ashkenazy
 • Jan Bayler
 • Lennox Berkeley
 • Maurice Bowra
 • Agatha Christie
 • Kenneth Clark
 • Nevill Coghill
 • Cyril Connolly
 • Colin Davis
 • Hugh Delargy
 • Robert Exeter
 • Miles Fitzalen-Howard
 • Constantine Fitzgibbon
 • William Glock
 • Magdalen Gofflin
 • Robert Graves
 • Graham Greene
 • Ian Greenless
 • Józef Grimond
 • Harman Grisewood
 • Colin Hardie
 • Rupert Hart-Davis
 • Barbara Hepworth
 • Auberon Herbert
 • John Jolliffe
 • David Jones
 • Osbert Lancaster
 • F.R. Leavis
 • Cecil Day Lewis
 • Compton Mackenzie
 • George Malcolm
 • Max Mallowan
 • Alfred Marnau
 • Yehudi Menuhin
 • Nancy Mitford
 • Raymond Mortimer
 • Malcolm Muggeridge
 • Iris Murdoch
 • John Murray
 • Sean O'Faolain
 • E.J. Oliver
 • Oksford i Asquith
 • William Plomer
 • Kathleen Raine
 • William Rees-Mogg
 • Ralph Richardson
 • John Ripon
 • Charles Russell
 • Rivers Scott
 • Joan Sutherland
 • Philip Toynbee
 • Martin Turnell
 • Bernard Wall
 • Patrick Wall
 • E.I. Watkin
 • R.C. Zaehner

Ta treść została oryginalnie zaczerpnięta z traditio.com

TRADITIO Tradycyjna rzymskokatolicka strona internetowa E-mail: traditio@traditio.com, Web: www.traditio.com Copyright 1994-2004 CSM. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.
Ostatnia zmiana: 09/16/04

pl_PLPL