Heenan Indult (1971)

Heenan Indult (Cong for Divine Worship, 1971) Pozwolenie na odprawianie Mszy tradycyjnej w Anglii i Walii

Śp. Alfred Marnau, przewodniczący Latin Mass Society w latach 1973-1982 był bezpośrednio odpowiedzialny za apel do papieża Pawła VI, który zaowocował angielskim Indultem z 1971 roku. Ponownie opublikowaliśmy dwa nekrologi z Towarzystwo Mszy Łacińskiej Newsletter (teraz Mass of Ages) oraz the Zakon Maltański

SACRA CONGREGATIO
PRO CULTU DIVINO

E Civitate Vaticana, die
5 listopada 1971 r.

Prot. N. 1897/71

Wasza Eminencja,
Jego Świątobliwość Papież Paweł VI, listem z dnia 30 października 1971 r., udzielił specjalnych pełnomocnictw niżej podpisanemu Sekretarzowi tej Świętej Kongregacji, aby przekazał Waszej Eminencji, jako Przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, następujące uwagi dotyczące porządku Mszy św: 1. Biorąc pod uwagę potrzeby duszpasterskie, o których wspomina Wasza Eminencja, zezwala się miejscowym Ordynariuszom Anglii i Walii, aby pewne grupy wiernych mogły przy szczególnych okazjach uczestniczyć we Mszy św. odprawianej według Obrzędów i tekstów dawnego Mszału Rzymskiego. Wydanie Mszału, które ma być użyte przy tych okazjach, powinno być tym, które zostało ponownie opublikowane dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów (27 stycznia 1965 r.) i z modyfikacjami wskazanymi w Instructio altera (4 maja 1967 r.).

Pozwolenie to może być udzielone pod warunkiem, że grupy zwrócą się z prośbą ze względu na szczerą pobożność i pod warunkiem, że pozwolenie to nie zakłóca ani nie szkodzi ogólnej komunii wiernych. Z tego powodu pozwolenie to jest ograniczone do pewnych grup przy specjalnych okazjach; podczas wszystkich zwykłych Mszy parafialnych i innych wspólnotowych należy stosować porządek Mszy św. podany w nowym Mszale Rzymskim. Ponieważ Eucharystia jest sakramentem jedności, konieczne jest, aby używanie porządku Mszy św. podanego w dawnym Mszale nie stało się znakiem lub przyczyną rozłamu we wspólnocie katolickiej. Z tego powodu porozumienie między biskupami Konferencji Episkopatu co do sposobu korzystania z tego uprawnienia będzie dodatkową gwarancją jedności praxis w tej dziedzinie.

2. Kapłani, którzy od czasu do czasu pragną odprawiać Mszę św. według wyżej wymienionego wydania Mszału Rzymskiego, mogą to uczynić za zgodą swego Ordynariusza i zgodnie z normami przez niego podanymi. Gdy ci kapłani odprawiają Mszę św. z ludem i pragną używać obrzędów i tekstów dawnego Mszału, należy stosować warunki i ograniczenia wymienione wyżej dla odprawiania przez pewne grupy przy specjalnych okazjach.

Z wyrazami najwyższego szacunku, jestem Wasza szczerość w Chrystusie,

(Podpisano:) A. Bugnini Sekretarz Sacra Congregatio pro Cultu Divino

Część tej treści została oryginalnie zaczerpnięta z lms.org.uk
pl_PLPL