Pomóż nam Zachować mszę łacińską

Tradycyjna Msza łacińska, która od wieków pielęgnuje niezliczone dusze i wzbogaca Kościół katolicki oraz świat, musi z pewnością zostać zachowana. Jesteśmy rosnącym międzynarodowym ruchem katolików i niekatolików zaangażowanych w tę sprawę. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Norwegia Timelapse
OdtwÃrzOdtwórz
Budapest Timelapse
OdtwórzOdtwórz
Islandia Timelapse
OdtwórzOdtwórz
Berlin Timelapse
OdtwórzOdtwórz
Londyn Timelapse
OdtwórzOdtwórz
poprzednia strzałka
następna strzałka
Norwegia Timelapse
Budapest Timelapse
Islandia Timelapse
Berlin Timelapse
Londyn Timelapse
poprzednia strzałka
następna strzałka

Dziękujemy za wsparcie! Przekroczyliśmy

Klienci obsłużeni! 100 Klienci obsłużeni!

podpisy z całego świata!

Co to jest Ruch Zachowania Mszy Łacińskiej

Proszę posłuchać tego krótkiego (15 minut) fragmentu wywiadu z naszym Prezesem i współzałożycielem, Markiem Rome, przeprowadzonego przez Dr. Toma Currana. W wywiadzie mówimy o tym, kim jesteśmy, dlaczego założyliśmy ruch Preserve The Latin Mass, a także o naszej misji i planowanych działaniach.

 Ten odcinek wywiad został wyemitowany 18 lutego 2022 r. w katolickim programie radiowym dr Currana, a cały wywiad jest dostępny jako podcast na stronie internetowej dr Currana pod adresem MyCatholicFaith.org. 

Tradycyjna liturgia karmiła wielu świętych na przestrzeni wieków i nadal buduje coraz większą liczbę dusz w całym dzisiejszym Kościele katolickim. Katolicy z różnych środowisk cenią i doceniają tę Mszę, a wielu niekatolików jest zainspirowanych jej pięknem i majestatem. 

Ta msza jest integralną częścią naszego wspólnego dziedzictwa i musi być zachowana.

Widzimy, że ostateczne zakazanie lub poważne ograniczenie tradycyjnej łacińskiej Mszy i sakramentów jest stratą nie tylko dla wielu katolików, którzy regularnie wznoszą swoje serca do Boga w tej formie kultu, ale dla wszystkich katolików i dla ludzkości w ogóle.

Przede wszystkim prosimy, abyście przeczytali nasz list otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i dołączyli swoje nazwisko do rosnącej listy jego sygnatariuszy.

Wierni w cierpieniu Seria wideo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Drogi papieżu Franciszku,

My, niżej podpisani, żarliwie apelujemy do Waszej Świątobliwości o zachowanie Tradycyjnej Mszy Łacińskiej (usus antiquior) i towarzyszące im sakramenty.

Tradycyjna Msza Łacińska pomogła wielu osobom odnaleźć swój dom w Kościele Katolickim. Dała wielu ludziom nowy cel w życiu i oświeciła wiele dusz światłem Bożej miłości. Proszę, Ojcze Święty, pomóż tym duszom nadal czuć się jak w domu w Kościele Katolickim.

Starożytna liturgia zapiera dech w piersiach swoim pięknem i służy do wzniesienia serc niezliczonych dusz do Boga. Przyciąga różnych i często marginalizowanych katolików, w tym wielu młodych ludzi i rodziny. Modlitewne uczestnictwo w Tradycyjnej Mszy Łacińskiej doprowadziło wielu do głębokiej i szczerej relacji z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem.

Zwracamy się do Was w imieniu niezliczonych dusz - kapłanów, zakonników i wiernych świeckich wszystkich grup wiekowych i kulturowych - które bardzo cierpią, czują się wykluczone i opuszczone przez swoich pasterzy, gdy Tradycyjne Obrzędy Liturgiczne są ograniczane lub zakazane. Modlimy się, aby znalazło się miejsce dla zachowania Tradycyjnych Obrzędów Liturgicznych w Kościele katolickim, znanym z pięknej różnorodności liturgii, które służą jednoczeniu wiernych ponad granicami, kulturami i wiekami.

Pokornie prosimy, aby księża diecezjalni mogli nadal udzielać Tradycyjnych Obrzędów Liturgicznych wiernym, którzy o nie proszą. Apelujemy o wolność biskupów w wyborze sposobu wyświęcania nowych kapłanów i bierzmowania swojej trzody. Błagamy również o pozwolenie, aby wspólnoty "Ecclesia Dei" mogły nadal służyć Ludowi Bożemu, tak jak to czyniły przez ostatnie trzydzieści trzy lata, wierne swoim konstytucjom i dokumentom założycielskim. Oddały za to swoje życie, ufając we wsparcie Kościoła i jego pasterzy, aby żyć charyzmatem zatwierdzonym i potwierdzonym przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Proszę, nie pozwólcie, aby ich zaufanie zostało naruszone, ich wierność odrzucona, a ich stada opuszczone.

My, niżej podpisani, katolicy i niekatolicy, zjednoczeni naszym poparciem dla różnorodności ekspresji liturgicznej w Kościele katolickim.

Oddajemy tę petycję pod patronat Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i Świętego Józefa, Opiekuna Kościoła Świętego.

W Imię Jezusa,

Marketing przez

Dowiedz się więcej o mszy łacińskiej

Pomóż wesprzeć ten rosnący światowy ruch

W Preserve The Latin Mass, Inc. dopiero zaczynamy. Poza naszymi wysiłkami, aby edukować i wpływać poprzez list otwarty, planujemy rozbudować tę stronę, aby zawierała pomocne i interesujące treści na temat Mszy łacińskiej. 

Planujemy również wykorzystać tę stronę do upewnić się, że nasze głosy są słyszane przez naszych biskupów. My, ludzie świeccy, możemy zabrać głos. Ale potrzebujemy, aby nasi biskupi zaczęli działać. Prosimy o rozważenie możliwości przekazania darowizny aby pomóc nam w rozwoju tego ruchu.

O programie Zachowaj łacinę

  • Jesteśmy zaskoczeni i zasmuceni wydaniem tego dokumentu Traditionis Custodes przez papieża Franciszka, a jeszcze bardziej przez niedawną odpowiedź watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego. Trudno jest pogodzić te działania z zobowiązaniami i obietnicami składanymi przez poprzedników papieża Franciszka, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.
  • Pragniemy trwać w harmonii z Ojcem Świętym, Papieżem Franciszkiem, a jednocześnie duchowo korzystać z łaskawości Papieża Benedykta XVI, który poprzez swoje motu proprio zachęcał wszystkich kapłanów Rytu Rzymskiego, którzy pragnęli odprawiać tradycyjną łacińską Mszę i sakramenty, Summorum Pontificum.
  • Łacińska Msza nie tylko nie odrzuciła katolików, ale pomogła wielu z nich myśleć umysłem Kościoła, uznając Vaticanum II za prawdziwy sobór ekumeniczny, a liturgię papieża Pawła VI za prawdziwą re-prezentację Ofiary Jezusa Chrystusa.
  • Szeroka i hojna akceptacja usus antiquiorObrzędy tradycyjne przyniosły uzdrowienie w Kościele, które pozwoliło wielu katolikom zbliżyć się do Chrystusa i do serca ich Matki, Kościoła. Jest to szczególnie pomocne w pojednaniu tych, którzy w przeszłości czuli się opuszczeni przez swoich pasterzy. 
  • Jesteśmy również zasmuceni myślą o możliwej utracie piękna Tradycyjnej Liturgii, która sięga ponad piętnastu stuleci wstecz i od wieków inspiruje wielkie dzieła sztuki, literatury, muzyki, poezji i architektury.

kontakt z nami

W przypadku pytań ogólnych i zapytań do mediów prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a my wkrótce się z Państwem skontaktujemy.

pl_PLPL