Podpisz list do papieża Franciszka

Widzimy, że ostateczne zakazanie lub poważne ograniczenie tradycyjnej łacińskiej Mszy i sakramentów jest stratą nie tylko dla wielu katolików, którzy regularnie wznoszą swoje serca do Boga w tej formie kultu, ale dla wszystkich katolików i dla ludzkości w ogóle.

Przede wszystkim prosimy, abyście przeczytali nasz list otwarty do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i dołączyli swoje nazwisko do rosnącej listy jego sygnatariuszy.

Drogi papieżu Franciszku,

My, niżej podpisani, żarliwie apelujemy do Waszej Świątobliwości o zachowanie Tradycyjnej Mszy Łacińskiej (usus antiquior) i towarzyszące im sakramenty.

Tradycyjna Msza Łacińska pomogła wielu osobom odnaleźć swój dom w Kościele Katolickim. Dała wielu ludziom nowy cel w życiu i oświeciła wiele dusz światłem Bożej miłości. Proszę, Ojcze Święty, pomóż tym duszom nadal czuć się jak w domu w Kościele Katolickim.

Starożytna liturgia zapiera dech w piersiach swoim pięknem i służy do wzniesienia serc niezliczonych dusz do Boga. Przyciąga różnych i często marginalizowanych katolików, w tym wielu młodych ludzi i rodziny. Modlitewne uczestnictwo w Tradycyjnej Mszy Łacińskiej doprowadziło wielu do głębokiej i szczerej relacji z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem.

Zwracamy się do Was w imieniu niezliczonych dusz - kapłanów, zakonników i wiernych świeckich wszystkich grup wiekowych i kulturowych - które bardzo cierpią, czują się wykluczone i opuszczone przez swoich pasterzy, gdy Tradycyjne Obrzędy Liturgiczne są ograniczane lub zakazane. Modlimy się, aby znalazło się miejsce dla zachowania Tradycyjnych Obrzędów Liturgicznych w Kościele katolickim, znanym z pięknej różnorodności liturgii, które służą jednoczeniu wiernych ponad granicami, kulturami i wiekami.

Pokornie prosimy, aby księża diecezjalni mogli nadal udzielać Tradycyjnych Obrzędów Liturgicznych wiernym, którzy o nie proszą. Apelujemy o wolność biskupów w wyborze sposobu wyświęcania nowych kapłanów i bierzmowania swojej trzody. Błagamy również o pozwolenie, aby wspólnoty "Ecclesia Dei" mogły nadal służyć Ludowi Bożemu, tak jak to czyniły przez ostatnie trzydzieści trzy lata, wierne swoim konstytucjom i dokumentom założycielskim. Oddały za to swoje życie, ufając we wsparcie Kościoła i jego pasterzy, aby żyć charyzmatem zatwierdzonym i potwierdzonym przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Proszę, nie pozwólcie, aby ich zaufanie zostało naruszone, ich wierność odrzucona, a ich stada opuszczone.

My, niżej podpisani, katolicy i niekatolicy, zjednoczeni naszym poparciem dla różnorodności ekspresji liturgicznej w Kościele katolickim.

Oddajemy tę petycję pod patronat Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i Świętego Józefa, Opiekuna Kościoła Świętego.

W Imię Jezusa,

Marketing przez
pl_PLPL